Pravno meroslovje

Pravno meroslovje - Sartorius Croatia

Ena izmed storitev, ki jo ponujamo svojim strankam, je storitev preverjanja merilnih naprav, ki določa, ali posamezni merilni instrument izpolnjuje zahteve določenega razreda merilnih instrumentov. Potrjevanje je postopek, ki ga urejajo pravni predpisi in je kot tak del pravnega meroslovja, ki je v pristojnosti Državnega urada za meroslovje (DZM). Smo pooblaščeni servis Državnega urada za meroslovje za pripravo merilnih instrumentov za preverjanje tehtnic - neavtomatskih in avtomatskih ter uteži. Na ta način poskrbimo za vaša merila, za katera velja zakonska obveznost certificiranja, jih pravočasno pregledamo in certificiramo ter zagotovimo nadomestne naprave. Naši uporabniki certifikacijskih storitev so večina velikih lekarniških zavodov na Hrvaškem, pa tudi številne manjše zasebne lekarne. Izvajamo tudi meroslovni nadzor nad merilnimi instrumenti, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, farmacevtski in živilski industriji ter nakitnicah.

Prenesite potrditev 2024.

Postopek za preverjanje pravnih meril

Pred dajanjem v promet morajo biti vsa zgoraj navedena zakonska merila zakonsko preizkušena, potrjena in označena s predpisanimi oznakami. Pomembno je opozoriti, da je mogoče preveriti le tista merila, ki jih je priglašen organ izdal priglašeni organ v državi. Ko se ugotovi, da je števec v skladu s odobrenim tipom števca in izpolnjuje vse tehnične in meroslovne zahteve, se začne postopek preverjanja - preskušanje in označevanje števca, ki potrjuje skladnost števca s predpisanimi meroslovnimi zahtevami. Če certificirana naprava ustreza razredu in je v dovoljenih mejah, se označi s predpisanim žigom ali nalepko („Naročilo o vrsti, obliki in načinu pritrditve državnih certifikacijskih znamk, ki se uporabljajo pri certificiranju zakonitih merilnih instrumentov, oznake za merilne instrumente, oznake, ki jih uporabljajo pooblaščene službe in certifikacijskih dokumentov “(NN 113/09, NN 134/09, NN 58/11)), po katerem se izda potrdilo - dokument, ki potrjuje, da je bilo preverjanje ukrepa opravljeno s zadovoljivimi rezultati.

OBDOBJE VERIFIKACIJE

Preverjanje pravnih meril je lahko prvo, redno in izredno. Proizvajalec, uvoznik merilnega instrumenta ali zastopnik tujega podjetja je odgovoren za prvo preverjanje merilnega instrumenta, če je merilni instrument dan na trg iz tovornega skladišča. Redno preverjanje merilnih instrumentov se izvaja v predpisanih obdobjih certificiranja za določeno vrsto merilnih instrumentov („Nalog o obdobjih certificiranja za nekatere zakonite merilne instrumente in način njihove uporabe ter v zmernih obdobjih za standarde, ki se uporabljajo za certificiranje zakonitih merilnih instrumentov“ (NN 47/05)). Izredna verifikacija se opravi v primeru, ko pravni merilni instrument ni bil v uporabi zaradi okvare, tehničnih pomanjkljivosti ali ker ni bil certificiran v predpisanem roku. Ponovno preverjanje se izvaja na primer za uteži razredov točnosti F1, F2, M1, M2 in M3 in tehtnica z neavtomatskim delovanjem razredov točnosti I, II, III in IIII z največjo tehtnostjo do 9000 kg vsake 2 leti. Za ponovno preverjanje mora poskrbeti imetnik števca. Ponovno preverjanje števcev se izvaja v prostorih pooblaščenih služb za pripravo števcev in na mestih vgradnje števcev.

Naše prednosti:

  1. Ažurnost osebja
  2. Hitrost storitve
  3. Vodenje popolnih evidenc o preverjanju pristnosti
  4. Varne nadomestne naprave
  5. Dokazana kakovost storitve.