O podjetlu

O podjetlu - Sartorius Croatia

Naša zgodovina sega v leto 1993, ko je Sartorius Hrvaška uradno začela delovati. Že od samega začetka smo imeli vizijo postati zanesljiv partner, vrhunski servisni center in podpora ter tehnološko napreden vodja v stroki, v kateri delamo.

Že od samega začetka našo vizijo prepoznavajo v nenehnem delu stranke, ki so nam zaupale in prepričale o naši kakovosti. Kmalu po ustanovitvi, leta 1994, je bil ves trud, znanje in sposobnosti, ki smo jih vložili v posel, nagrajen in postali smo pooblaščeni servisni partner za naprave in tehtnice podjetja Sartorius AG, vodilnega nemškega proizvajalca laboratorijskih izdelkov in tehnologije bioprocesov. Sartorius AG je poleg tega, da nam daje zaupanje v storitvenih dejavnostih, leta 2000 začel prodajati tudi njihov mikrobiološki program, v okviru katerega smo na trgu lahko ponudili številne izdelke za nadzor kakovosti, filtracijo in mikrobiologijo.