Vnos surovin | Kozmetična industrija

Prvi korak pri nadzoru kakovosti proizvodnje je zagotoviti, da so vsi materiali, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu, natančno takšni, kot so naročeni. V nasprotnem primeru je ogrožena celovitost celotnega proizvodnega procesa in kakovost končnega izdelka. Minebea Intec ima vse potrebno, da preveri prispelo blago in shranjene materiale, da ugotovi delež teže in tujkov - učinkovito, zanesljivo in v celoti v skladu z veljavnimi standardi kakovosti in varnosti.