Pakiranje i ambalaža | Prehrambena industrija

Pakiranje konačnog proizvoda vjerojatno je važnije, a ujedno i zahtjevnije, u prehrambenoj industriji nego u bilo kojoj drugoj. Potrošači se moraju sa sigurnošću uvjeriti u ambalažu proizvoda, kao i njegovu kvalitetu, svježinu i sigurnost. Proces pakiranja često je i posljednja točka u kojoj kontaminacija može ući u proizvod. Uz to, količina proizvoda u pojedinačnim pakiranjima također se mora pouzdano izmjeriti, a količine se često moraju zasebno provjeravati u svrhu kontrole kvalitete.