Isporuka robe | Prehrambena industrija

Jednom kad se prehrambeni proizvodi zapakiraju, mogu se prema potrebi skladištiti, a zatim isporučiti kupcima. Ovdje je pouzdana kontrola i popratna dokumentacija proizvoda važna iz komercijalnih razloga i minimiziranja rizika. Kompletnost narudžbi mora se potvrditi, a također treba izbjegavati prekomjernu isporuku proizvoda - provjere koje mogu biti posebno važne tamo gdje je dodatno potrebno sekundarno pakiranje (npr. u kartonu za otpremu). Minebea Intec rješenja za vaganje i brojanje mogu učinkovito i pouzdano zadovoljiti najzahtjevnije potrebe.