Sustav dinamičke vage i detektora metala

Kombinirane jedinice Minebea Intec nude vam pored funkcije vaganja pouzdano otkrivanje stranih tijela putem integrirane Vistusove tehnologije za otkrivanje metala. Ovo rješenje značajno smanjuje potreban prostor na liniji i optimizira kontrolu korisnika. Kontrolom i detektorom metala upravlja se putem jednog ergonomski dizajniranog korisničkog sučelja.